Programa magazine amb la comarca del Maresme com a eix central.