radiopalafolls.cat


Especial Eleccions 2019

Especial

Eleccions Municipals 2019

Inici » Especial Eleccions Municipals 2019. Programes

Programes electorals

Volem contraposar i conèixer més a fons les propostes de les diferents candidatures en diferents matèries. Saber què proposen pot ajudar a definir el vot el proper 26 de Maig. Clica la temàtica i sabràs què en proposen les formacions.

Economia i tributs

Serveis personals

Barris i urbanitzacions

Ensenyament

Medi ambient

Mobilitat i transport

Cultura i entitats

Gent gran

Governació i seguretat

Esports

Serveis personals

Sóc un bloc de text. Feu clic al botó Edita per canviar aquest text. Lorem Ipsum és un text de farciment usat per la indústria de la tipografia i la impremta.

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)
 • Construcció d’un nou CAP de Salut a la zona de l’Institut.
 • Elaborar i aprovar el Pla de Transparència i Participació Ciutadana, amb pressupostos participatius i un accés més fàcil a tràmits, expedients i despeses municipals.
 • Nou equipament pel Departament d’Atenció a les Persones, al carrer Major.
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM
 • Dotar un 1% del Pressupost Ordinari per desenvolupar projectes participatius definits per àmbits geogràfics.
 • Posar en marxa una política d’habitatge per reconduir la necessitat d’habitatge social, a través de la figura del tècnic especialitzat.
 • Formar i facilitar l’accés del ciutadà a l’adminstració electrònica i els nous canals de comunicació amb l’administració pública per evitar la fractura tecnològica.
PARTIDO POPULAR (PP)

No ha facilitat informació del seu programa electoral.

PALAFOLLS EN COMÚ-EN COMÚ GUANYEM (PEC-ECG)
 • Complementar beques per a famílies en risc d’exclusió social.
 • Fomentar accions comunitàries com bancs del temps, bancs solidaris, xarxes d’intercanvi solidari, coperatives de consum agroecològic, entre d’altres.
 • Negociar la ubicació d’un centre d’ambulàncies a Palafolls.
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
 • Deixar de parlar d'”ajudes socials” i parlar de “suport a situacions de” o equivalents.
 • Vetllar per col·laborar i exercir de mediadors entre les famílies i les entitats financeres per garantir el dret a l’habitatge i als recursos energètics.
 • Establir un programa de suport a joves per lluitar contra situacions familiars conflictives i l’assetjament social o escolar i altres formes de violència.
JUNTS PER CATALUNYA-PALAFOLLS (JUNTS)
 • Promoure l’ampliació del Centre de Salut i els serveis associats.
 • Impulsar una ordenança per substituir determinades sancions municipals per serveis a la comunitat.
 • Impulsar ajudes a diferents col·lectius vulnerables en diferents àmbits.
NOSOTROS PARTIDO DE LA REGENERACIÓN SOCIAL (NPRS)
 • Continuar amb la promoció de programes d’educació a les escoles per aconseguir que els escolars adquireixin coneixements de primers auxilis i bons hàbits.
 • Crear la figura de “vigilants del parc”, encarregada de l’ordre, manteniment, neteja i seguretat dels parcs de Palafolls.
 • Col·locar més papereres, així com també contenidors i punts de reciclatge i recollida de mobles.

Economia i tributs

Sóc un bloc de text. Feu clic al botó Edita per canviar aquest text. Lorem Ipsum és un text de farciment usat per la indústria de la tipografia i la impremta.

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)
 • Implantació dels Pressupostos Municipals Participatius.
 • Bonificacions fiscals per bones pràctiques.
 • Pla Integral de Millora del Polígon Industrial Nord.
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM
 • Promoció d’un espai polivalent centrat en els productes de l’horta de la Baixa Tordera.
 • Introduir el model de bonificació de la taxa de recollida de residus.
 • Desenvoulpar un pla d’acció comercial i turístic.
PARTIDO POPULAR (PP)

La formació no ha fet arribar les seves propostes a aquesta emissora.

PALAFOLLS EN COMÚ-EN COMÚ GUANYEM (PEC-ECG)
 • Racionalitzar la despesa i adaptar el pressupost a les necessitats de les persones.
 • Fomentar l’ocupació de qualitat.
 • Constituir un òrgan de participació comunitària per decidir en què es destinen els tributs i per tenir més informació i transparència.
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
 • Realitzar una auditoria financera.
 • Optimitzar els recursos econòmics controlant les inversions.
 • Realitzar exempcions fiscals i donar ajudes als emprenedors.
JUNTS PER CATALUNYA-PALAFOLLS (JUNTS)
 • Incentivar el turisme.
 • Estendre l’accés a Internet d’alta velocitat a tot el municipi.
 • Sol·licitar al cadastre la revisió de l’Impost sobre Béns Immobles.
NOSOTROS PARTIDO DE LA REGENERACIÓN SOCIAL (NPRS)
 • Buscar el finançament de projectes municipals a través d’altres administracions
 • Establir un IBI social
 • Estudiar un pla d’ajudes a persones aturades de llarga durada i famílies que ho necessitin.

Ensenyament

Sóc un bloc de text. Feu clic al botó Edita per canviar aquest text. Lorem Ipsum és un text de farciment usat per la indústria de la tipografia i la impremta.

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)
 • Gratuïtat dels llibres escolars a través de la seva reutilització.
 • Impulsar un casal de tarda per reforçar activitats acadèmiques de joves i infants.
 • Crear una brigada jove per contractar joves durant els mesos d’estiu.
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM
 • Impulsar un programa per millorar els resultats escolars
 • Apostar per fer interaccionar els centres educatius i sector privat per facilitar la incorporació al mercat laboral dels estudiants.
 • Engegar el projecte Palafolls Vila Educadora per coordinar totes les entitats.
PARTIDO POPULAR (PP)

La formació no ha fet arribar les seves propostes a aquesta emissora.

PALAFOLLS EN COMÚ-EN COMÚ GUANYEM (PEC-ECG)
 • Implantar espais lúdics com discoteques o bars musicals en determinats sectors de Palafolls.
 • Treballar per oferir cicles formatius a Palafolls i potenciar la formació professional.
 • Impulsar processos participatius per la resolució de conflictes als centres escolars.
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
 • Millorar la qualitat de l’oferta de les activitats extraescolars de caràcter lúdic i esportiu.
 • Fomentar un conveni amb les AMPA’s per col·laborar en esdeveniments culturals  esportius.
 • Potenciar un programa perquè els joves organitzin i plantegin activitats de diferents àmbits.
JUNTS PER CATALUNYA-PALAFOLLS (JUNTS)
 • Incentivar espais de debat entre estudiants de segon cicle d’ESO i Batxillerat i potenciar la representació de responsables municipals als consells escolars.
 • Reutilitzar els llibres de text.
 • Gestionar actuacions de formació ocupacional i plans d’inserció laboral.
NOSOTROS PARTIDO DE LA REGENERACIÓN SOCIAL (NPRS)
 • Potenciar l’ensenyament per mòduls, formació professional o escoles taller.
 • Impulsar l’associació amb empreses i/o universitats perquè els alumnes obtinguin beques i pràctiques.
 • Buscar terrenys adequats per habilitar un espai multifuncional per activitats a l’aire lliure.

Barris i urbanitzacions

Consulta les propostes relatives a barris i urbanitzacions dels partits que es presenten a les eleccions a Palafolls

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)
 • Millora integral de tots els carrers, enllumenat públic i voreres de Les Ferreries, Santa Maria, Sant Lluís i poble de Sant Genís.
 • Recepció i legalització definitiva de Ciutat Jardí, i dotar dels seveis de correu postal, remnovació gratuïta de l’enllumenat públic i neteja viària.
 • Aïllament acústic i visual de Mas Reixach i Mas Carbó respecte la carretera N-II, reasfaltat i renovació d’enllumenat de les vies principals.
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM
 • Pla d’inversió en els equipaments i millora dels serveis per als barris i urbanitzacions per revertir el “sentiment d’inferioritat” respecte el nucli de Palafolls.
 • Creació de la regidoria d’Urbanitzacions i Barris.
 • Dotació d’un centre social a Mas Reixach.
PARTIDO POPULAR (PP)

No ha facilitat informació del seu programa electoral

PALAFOLLS EN COMÚ-EN COMÚ GUANYEM (PEC-ECG)
 • Portar les oficines municipals als barris per facilitar les gestions
 • Posar les cases i els blocs de pisos construïts no venuts en una borsa d’habitatge per ser llogats a preus assequibles i crear un parc d’habitatges de lloguer social.
 • Promoure plans comunitaris als barris i programes de mediació social i resolució de conflictes per detectar problemes i necessitats.
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
 • Poble sense diferències entre viure en un barri o urbanització.
 • Model de programa de festes dels barris i urbanitzacions més innovador.
 • Vetllar per complir l’Ordenança Municipal reguladora de la conservació i neteja dels solars per prevenir els incendis forestals.
JUNTS PER CATALUNYA-PALAFOLLS (JUNTS)
 • Reinvertir en la resolució dels dèficits d’urbanització i redacció d’un estudi de mobilitat per part de la Diputació de Barcelona.
 • Reconsiderar el planejament urbanístic, sobretot en urbanitzacions.
 • Creació de l’oficina local d’habitatge de Palafolls.
NOSOTROS PARTIDO DE LA REGENERACIÓN SOCIAL (NPRS)
 • Creació d’un local social a Mas Reixach.
 • Creació d’una zona esportiva a Ciutat Jardí, rere el centre cívic Cim de Miralles.
 • Augmentar els efectius policials fins als 25 agents i destinar-ho a un cos de policia de proximitat per a les urbanitzacions.

Medi ambient

Sóc un bloc de text. Feu clic al botó Edita per canviar aquest text. Lorem Ipsum és un text de farciment usat per la indústria de la tipografia i la impremta.

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)
 • Pla de Camins Rurals 2019-2023: Xarxa de desaigües per prevenir possibles danys.
 • Superar el 50% de reciclatgeb i millorar el medi ambient amb propostes d’economia circular i amb suport de la UAB.
 • Impulsar un pla integral per la renovació de tots els parcs, jardins i places i el mobiliari urbà.
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM
 • Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana per adaptar-lo a les necessitats actuals.
 • Apostar per un consum eficient i responsable d’energia i aigua amb ajuts i bonificacions d’ordenances específiques.
 • Redactar un catàleg patrimonial per conservar-lo, protegir-lo i valorar-lo.
PARTIDO POPULAR (PP)

No ha facilitat informació del seu programa electoral.

PALAFOLLS EN COMÚ-EN COMÚ GUANYEM (PEC-ECG)
 • Crear un programa per ajudar a la rehabilitació energètica dels edificis i habitatge particulars.
 • Crear una Agència local d’energia, per gestionar la compra i la producció d’energia i per l’autoconsum local públic i privat.
 • Treballar per la recuperació a la protecció de la Tordera.
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
 • Impulsar la reutilització i el reciclatge d’envasos, també amb la col·laboració de comerços.
 • Adaptar els edificis municipals amb criteris ambientals, bioclimàtcs i de funcionalitat.
 • Controlar la contaminació acústica i completar el desplegament legal on hi hagi mancances.
JUNTS PER CATALUNYA-PALAFOLLS (JUNTS)
 • Promoure la distribució adequada de contenidors en tot el terme municipal i posar especial atenció en la gestió de residus especials.
 • Desenvolupar un programa d’Educació Ambiental per ajudar a la ciutadania a reduir residus contractant agents cívics.
 • Realitzar un Pla Energètic Municipal i engegar un estudi per municipalitzar el servei de subministrament d’aigua.
NOSOTROS PARTIDO DE LA REGENERACIÓN SOCIAL (NPRS)
 • Ampliar progressivament les zones de recollida selectiva.
 • Detectar possibles abocaments incontrolats, solars bruts, per efectuar la neteja.
 • Mantenir contacte entre pagesos i Ajuntament per atendre i estudiar les necessitats, així com protegir les zones agrícoles.

Mobilitat i transport

Sóc un bloc de text. Feu clic al botó Edita per canviar aquest text. Lorem Ipsum és un text de farciment usat per la indústria de la tipografia i la impremta.

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)
 • Millora de diverses cruïlles de carrers de Palafolls.
 • Consolidació i millora de la línia L5 del bus.
 • Impulsar un servei de taxi a demanda per a persones grans i joves de zones apartades del centre.
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM
 • Implantació d’un servei de taxi pels residents de zones allunyades.
 • Desenvolupar carrils bici i camins per a vianants, acordant la col·laboració amb altres municipis veïns com Blanes, Malgrat o Tordera.
 • Adequar la carretera d’accés a Sant Genís per incrementar la seguretat de vianants i vehicles.
PARTIDO POPULAR (PP)

La formació no ha fet arribar les propostes a aquesta emissora.

PALAFOLLS EN COMÚ-EN COMÚ GUANYEM (PEC-ECG)
 • Pla de mobilitat i accessibilitat dels carrers.
 • Promoure la connexió de Palafolls amb les estacions de tren amb un bus llançadora.
 • Transport subvencionat per les persones jubilades o amb algun tipus de discapacitat.
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
 • Millora de barreres arquitectòniques a través d’un Pla d’Actuació.
 • Millorar l’accessibilitat i la comfortabilitat de les parades de bus.
 • Adaptar el transport públic a les necessitats dels usuaris.
JUNTS PER CATALUNYA-PALAFOLLS (JUNTS)
 • Redactar un nou Pla de Mobilitat, en substitució de l’actual.
 • Elaborar un nou projecte d’ordenació i senyalització dels diferents usos de l’espai viari.
 • Estudiar la supressió dels semàfors de l’entrada del municipi i substituir-ho per una rotonda.
NOSOTROS PARTIDO DE LA REGENERACIÓN SOCIAL (NPRS)
 • Plantejar un estudi sobre la reordenació del trànsit, adequant la senyalització.
 • Dur a terme un estudi de mobilitat dins del municipi.
 • Eliminar barreres arquitectòniques.

Cultura i entitats

Sóc un bloc de text. Feu clic al botó Edita per canviar aquest text. Lorem Ipsum és un text de farciment usat per la indústria de la tipografia i la impremta.

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)
 • Trasllat de la Nau d’Entitats a l’actual CAP de Salut.
 • Creació de la figura d’un tècnic d’entitats i de comunicació.
 • Ampliar la cooperativa Conca de la Tordera a través de la cessió de terrenys públics.
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM
 • Trasllat de la ubicació de l’hotel d’entitats a un “equipament cèntric”.
 • Creació d’un càrrec de tècnic d’entitats.
 • Adequació de la programació del teatre.
PARTIDO POPULAR (PP)

La formació no ha fet arribar les propostes a aquesta emissora.

PALAFOLLS EN COMÚ-EN COMÚ GUANYEM (PEC-ECG)
 • Revitalitzar el Forroll per crear-hi una casa popular de la música.
 • Creació d’un Hotel d’Entitats que serveixi de punt de trobada.
 • Potenciar noves fórmules de gestió cívica i participació ciutadana en els equipaments culturals.
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
 • Foment de manifestacions de la cultura popular i tradicional, especialment pel que fa a les pròpies de Palafolls.
 • Elaboració d’un programa de Festes innovador i atractiu.
 • Potenciar i adequar les activitats a la Biblioteca Municipal.
JUNTS PER CATALUNYA-PALAFOLLS (JUNTS)
 • Creació de nous festivals d’arts.
 • Adequar i potenciar l’espai del Castell de Palafolls com a nou escenari cultural.
 • Impulsar un projecte per recuperar la memòria oral i material de Palafolls amb els alumnes de l’institut i la gent gran del municipi.
NOSOTROS PARTIDO DE LA REGENERACIÓN SOCIAL (NPRS)
 • Continuar realitzant i millorar l’intercanvi cultural entre Palafolls i les diferents ciutats agermanades.
 • Contractar a persones representants de diferents àmbits culturals i esportius perquè duguin a terme xerrades i actes al municipi.
 • Programació de diferents tipus d’actes en qualsevol època de l’any.

Gent gran

Sóc un bloc de text. Feu clic al botó Edita per canviar aquest text. Lorem Ipsum és un text de farciment usat per la indústria de la tipografia i la impremta.

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)
 • Obtenir la qualificació del Servei de Respir com a centre concertat per la Generalitat.
 • Crear la figura municipal de l'”Acompanyant de la gent gran” pels avis en situació de fragilitat social per ajudar-los en el seu dia a dia.
 • Acabar les obres d’un edifici abandonat per crear 30 habitatges de lloguer social.
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM
 • Reforçar el programa del Servei d’Atenció Domiciliària
 • Elaborar un projecte municipal de rutes saludables adaptades.
 • Posa en marxa un programa per acordar la col·laboració de les entitats socials en l’atenció a gent gran que viu sola o que té necessitats especials.
PARTIDO POPULAR (PP)

El partit no ha facilitat cap tipus d’informació del seu programa electoral.

PALAFOLLS EN COMÚ-EN COMÚ GUANYEM (PEC-ECG)
 • Tallers intergeneracionals de noves tecnologies per a la tercera edat i dotats dels mitjans per la seva realització.
 • Transport subvencionat a les persones jubilades.
 • Programes socioeducatius com “Adopta un avi” o bancs de temps intergeneracionals.
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
 • Impulsar polítiques que afavoreixin la relació intergeneracional entre la gent gran i la gent jove, fomentant la creació d’un voluntariat per a compartir temps i experiències.
 • Incrementar les actuacions esportives i d’exercici físic, per millorar la qualitat de vida i la salut.
 • Vetllar per uns serveis òptims d’atenció domiciliària.
JUNTS PER CATALUNYA-PALAFOLLS (JUNTS)
 • Impulsar un programa d’acompanyament de les persones grans que viuen soles i/o que tenen poca mobilitat, mitjançant un servei de voluntariat.
 • Promoure la construcció d’una residència geriàtrica pública que faci també les funcions de centre de dia.
 • Estimular la participació de la gent gran, mitjançant els Casals d’Avis, en activitats culturals i esportives.
NOSOTROS PARTIDO DE LA REGENERACIÓN SOCIAL (NPRS)
 • Potenciar l’atenció mèdica domiciliària amb un equip sanitari multidisciplinar adequat pels pacients crònics, paliatius i de rehabilitació.
 • Revisar la redució d’impostos dels serveis municipals pels pensionistes amb pocs ingressos.
 • Concedir una targeta pel transport públic gratuït als jubilats de Palafolls.

Governació i seguretat

Sóc un bloc de text. Feu clic al botó Edita per canviar aquest text. Lorem Ipsum és un text de farciment usat per la indústria de la tipografia i la impremta.

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)
 • Instal·lar càmeres de seguretat per vigilar punts conflictius i estratègics del municipi.
 • Donar formació i consolidar la Policia Local per fer front als nous tipus de delictes.
 • Fer campanyes de prevenció davant d’estafes, robatoris, agressions, entre d’altres.
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM
 • Instal·lar càmeres als accessos de les urbanitzacions.
 • Adequar els torns del Servei de Neteja per atendre pics de demanda concrets.
 • Dur a terme un pla d’actuacions per reconduir les ocupacions d’habitatges.
PARTIDO POPULAR (PP)

La formació no ha fet arribar les seves propostes a aquesta emissora.

PALAFOLLS EN COMÚ-EN COMÚ GUANYEM (PEC-ECG)
 • Instal·lar càmeres per reforçar la seguretat al municipi.
 • Constituir un òrgan de participació de la Policia Comunitària perquè hi participin les associacions veïnals de Palafolls.
 • Incorporar la figura de l’agent cívic.
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
 • Ampliar la dotació de la Policia Local i adequar-la a les necessitats de Palafolls.
 • Vetllar perquè es compleixi l’ordenança de Convivència i Civisme.
 • Condicionar els elements reductors de velocitat a la normativa actual i col·locar miralls de senyalització viària en interseccions perilloses.
JUNTS PER CATALUNYA-PALAFOLLS (JUNTS)
 • Elaborar i difondre plans d’emergències municipals de diversos tipus.
 • Estudiar un canvi d’ubicació de la caserna de la Policia Local.
 • Crear un Consell Veïnal per fer més transparent l’administració local.
NOSOTROS PARTIDO DE LA REGENERACIÓN SOCIAL (NPRS)
 • Crear taules de treball amb representants de les urbanitzacions per poder parlar de seguretat.
 • Crear els Serves Tècnics de Protecció Civil.
 • Incrementar la dotació de la Policia Local fins a arribar als 25 agents.

Esports

Sóc un bloc de text. Feu clic al botó Edita per canviar aquest text. Lorem Ipsum és un text de farciment usat per la indústria de la tipografia i la impremta.

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)
 • Construcció d’una nova piscina coberta i una de descoberta al mateix emplaçament que l’actual.
 • Construcció d’una pista d’atletisme a Sant Lluís conforme al projecte aprovat al 2017
 • Més ajudes econòmiques i tècniques per fomentar l’esport amb totes les entitats locals.
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM
 • Creació d’un consell municipal d’esports per coordinar entitats i atendre necessitats
 • Creació d’un pla per tal que retornin els esportistes palafollencs que han marxat fora, especialment en esport femení.
 • Valorar la redimensió i adaptació de les instal·lacions de Palafolls.
PARTIDO POPULAR (PP)

El partit no ha facilitat cap tipus d’informació del seu programa electoral

PALAFOLLS EN COMÚ-EN COMÚ GUANYEM (PEC-ECG)
 • Estudi de la cobertura de la piscina actual o construcció d’una piscina coberta.
 • Millores i acabats del camp de futbol de Palafolls
 • Donar prioritat a l’esport escolar fenbt ús de les instal·lacions escolars  amb acords entre clibs i escoles.
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
 • Potenciarem clubs i entitats d’esport base com element vertebrador
 • Instaurar la “Setmana de l’Esport” amb la participació activa de clubs i entitats.
 • Promoció d’activitats específiques per a discapacitats.
JUNTS PER CATALUNYA-PALAFOLLS (JUNTS)
 • Redacció del Mapa d’Insta·lacions Esportives que permeti saber la realitat de Palafolls.
 • Estudiar la viabilitat de cobrir la piscina municipal  per oferir cursets per a gent gran,…
 • Impulsar vies verdes per descobrir el territori a peu, bicicleta o cavall.
NOSOTROS PARTIDO DE LA REGENERACIÓN SOCIAL (NPRS)
 • Estudiarem cobrir la piscina municipal
 • Posada en marxa d’un circuit de motocross elèctric i una escola de pilots
 • Reubicar les pistes de petanca al costat de la Figuerassa

Darreres notícies
Eleccions Municipals 2019

ERC denuncia que el PSC no li ha facilitat el traspàs de carteres

En un comunicat al seu web els republicans asseguren que aquests 20 dies de traspàs no han trobat en “la gran majoria dels casos” …

Els regidors sortints s’acomiaden en un ple extraordinari

Ahir al vespre hi havia convocada una última sessió plenària amb l’únic punt a l’ordre del dia de l’aprovació de les actes de les …

Malgrat, Blanes i Tordera, pendents dels pactes per saber qui governarà

A 8 dies per la constitució dels nous ajuntaments, hi ha municipis on, des de la mateixa nit electoral, ja se sap qui governarà. …

ERC arrasa  i aconsegueix el govern per majoria absoluta

Els republicans han estat els grans triomfadors a Palafolls. Francesc Alemany serà el nou alcalde del nostre municipi on governarà amb tranquil·litat gràcies a …

Els Socialistes perden les eleccions i passen a l’oposició

És la primera vegada des del 1983 que el PSC perd unes eleccions municipals a PLF i la marxa de Valentí Agustí també ha …

Palafolls en comú manté el representant

Clara Hidalga rellevarà Juan Andrés Osorio al consistori palafollencs després que Palafolls En Comú, la confluència d’esquerres en la que està integrada EuiA, hagi …

Bermán queda fora del nou Ajuntament

L’històric regidor palafollenc no serà al plenari en aquest proper mandat, ja que va quedar per sota del 5% dels vots anit. Bermán i …

PP i Ciutadans perden la representació de es queden fora de l’Ajuntament

Els populars deixaran de tenir presència a l’Ajuntament, on han estat representats en els últims 20 anys i on va arribar a ser segona …

El PSC guanya a Malgrat i Pineda, ERC a Blanes i Campolier a Santa Susanna

Els socialistes han perdut l’alcaldia de Palafolls, però han mantingut els altres dos bastions a l’Alt Maresme revalidant les còmodes victòries a Pineda i …

Els partits tanquen avui la campanya per les municipals amb l’amenaça de pluja

Aquest vespre els partits posaran el punt i final a 15 dies de campanya electoral en la que han intentat explicar les seves propostes …